Södratorps Kvarn en byggnad från 1918 som idag används som konstgalleri och samlingsplats för kreativa personer.

Kvarnen består av tre våningar och är tillbyggd 1932 då det sattes dit ett nytt kvarnverk.

Från början ägdes kvarnen av J G Nilsson men övertogs senare av Fröken von Schmitterlöv på Tagels Gård.

2013 köptes kvarnen av Inger Peterson.

Kvar finns alla maskiner,  malningsstenar,  kvarnverk, valsstol, korngrynsverk och fullständigt rensverk. från malningsverksamheten. Det är en intressant rundvandring i svunna tider.

De tre motorerna, demonterade, var på tillsammans 50 hkr drevs med elektricitet.

Mjölnaren hette Erik Pettersson, född 3 januari 1891 i Ars, Kronobergs län, son till mjölnare P N Johansson. Erik fick sin yrkesutbildning vid Kvarnskolan i Mariestad och vid Ängs Kvarn. 1921 kom Erik till Södratorps Kvarn.

Kvarnen drevs troligen fram till 1964. Det är årtalet på den sista malningsboken. Malningsböcker finns bevarade från åren 1939 till 1964. En spännande läsning för den som är intresserad av hembygdshistoria.